top of page

Profile

Join date: Jul 23, 2022

About

با توجه به نیاز روز افزون به مواد شیمیایی شرکت‌های فروش مواد شیمیایی بسیاری پدید آمده اند. این شرکت‌ها هر کدام خدمات و مزایای بسیاری دارند که هر بازار خرید و فروش مواد شیمیایی کدام با دیگری متفاوت است.هر شرکت در یک صنعت فعالیت می‌کند. مواد شیمیایی نیز نیاز اصلی صنایع مختلف در کشور به شمار می‌روند. اما این مواد آنقدر گسترده و دارای انواع متفاوت می‌باشند که به گریدهای مختلف تقسیم بندی شده اند.

tehranchemicals

More actions
bottom of page